1. Spalio 14 d. 15 val. 302 aud. ataskaita už praeitus metus, planai šiems metams  ir paskaita apie klausos sutrikimus.
  2. Spalio 21 d. 15 val. 302 aud. “Kas yra menas, iš kur jis atsirado ir ką su juo daryti?“ Lekt. Redas Diržys Alytaus dailės mokyklos direktorius.
  3. Spalio 28 d. 15 val. 302 aud. Lietuvos  mokslų akademijos diena “Lygios galimybės ir nediskriminavimas amžiaus pagrindu“. Lekt. soc. mokslo daktarė, Vilniaus universiteto dėstytoja Reda Adomaitienė.
  4. Spalio 26 d.  Lietuvos  mokslų akademijos diena Alytaus kolegijoje (studentų g.17)

Renginio programa
10.00–10.30 Įžanginiai žodžiai
Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akademikas prof. Jūras Banys
Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis
10.30–11.00 Klimato kaitos priežastys ir padariniai.
Akademikas Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų
fakulteto profesorius
11.00–11.30 Inovatyvios maisto produktų gamybos technologijos.
Akademikas Pranas Viškelis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, profesorius
11.30–12.00 Apsirūpinimo energetiniais ištekliais perspektyvos Lietuvoje.
Dr. Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
vyriausiasis patarėjas, Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojas
12.00–12.30 Švietimas ir darbo rinkos poreikiai Lietuvoje: dabartis ir ateities tendencijos.
Dr. Agnė Kudarauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė
12.30–13.00 Medicininės chemijos pasaulis.
Akademikas prof. Aivaras Kareiva, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanas.
13.00–14.00 Naujų Alytaus kolegijos erdvių pristatymas.

Prašome užpildyti registracijos formą https://forms.gle/EwFjNGbPEzUhBV388 į renginį iki
2022 m. spalio 21 d., vietų skaičius ribotas.
Informacija mob. 8 614 58 607, el. paštu edita.klimaviciute@akolegija.l

Alytaus TAU Spalio mėn. darbo Grafikas