2008 m. Birželio 2 d. iniciatyvinei grupei: Onai Korlienei, Janinai Ingelevičienei, Zigmantui Ingelevičiui ir Marytei Kibildienei pavyko ir Alytuje įsteigti universitetą. Šios grupės idėją palaikė ir daugiau miesto pagyvenusių žmonių. Buvo patvirtinti įstatai, įregistruota organizacija, jos direktore išrinkta Janė Ingelevičienė.

Trečiojo amžiaus universitetas Alytuje įregistruotas kaip savarankiška, nepolitinė, nepelno siekianti, visuomeninė, švietėjiška organizacija Alytaus apskrityje, siekianti pagerinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją į visuomenę, skatinti turiningą gyvenimą, palaikant darbingumą, fizinį aktyvumą, keliant žinių bei kultūros lygį. Lietuvoje šiam universitetui priklauso apie keturi tūkstančiai studentų. Ji vienija pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant amžiaus ir išsilavinimo.

Parašius prašymą, sumokėjus stojamajį mokestį už mokymąsi, galima tapti šio universiteto studentu – klausytoju.

Studijos viename fakultete trunka dvejus metus.

Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto tikslas – sudaryti galimybę vyresnio amžiaus žmonėms aktyviai leisti laisvalaikį, domėtis gamta, istorija, literatūra, kitais mokslais, šiuolaikiniais mokslo pasiekimais, betarpiškai tarpusavy bedrauti, plėsti savo akiratį.

TAU himnas

Mūsų metai žiedlapiais nulijo

Ir plaukai pasipuošė šarma.

Nužydėjo rožės ir lelijos,

Bet šidyj dar vis nesutema…

Pried. Mūsų patirtis, mūsų išmintis,

Tegul jaunai kartai būna pavyzdys.

Tobulėsime ir mylėsime,

Idealų neišsižadėsime.

Audėme mes ilgą laiko juostą –

Liko atmintis Tautos gyva.

Plaukdami į savo laimės uostą,

Vis kartojam žodį Lietuva!

Pried. Tad paduokit vienas kitam ranką,

Kol širdis krūtinėje plazdės.

Žemėj vietos juk visiems užtenka,

Tik mokėk gyvenimą mylėt…

Pried. Tegul dienos būna tarsi šventė –

Nebežinom, kiek beliko jų…

Ir Aukščiausio valiai nusilenkę –

Nesiskųskim savo likimu…

Žodžiai A. Sviderskienės

Muzika G. Švabienės