Alytaus TAU renginiai
1. Rugsėjo 13 d. 18 val. Alytaus teatre spektaklis “Broliai ir seserys”. Bilietus pirksime kolektyviai. Mums pritaiko nuolaidą, tad bilieto kaina 4 EUR. Kas norite galite su studento pažymėjimu nusipirkti patys.

2. Spalio 8 d. 16 val. koncertas Birštone “Melodijų puokštė”- nuo klasikos iki džiazo kompozicijų. Išvažiuojame 15 val. nuo stiklinio namo.
Pinigus bilietams į abu renginius ir nario mokestį renkame kiekvieną dieną
nuo 9 val. iki 10:30 val., kolegijos informatikos fakultete (Seirijų 2).

3. Spalio 11 d. 13 val. Alytaus teatro salėje mokslo metų pradžios šventė,
kartu paminint 15 metų sukaktį. Kviečiame visus buvusius esamus ir būsimus studentus dalyvauti ir pasiklausyti dainininkės Juditos Leitaitės koncerto “Nuoširdžiai Jums”.