Balandžio mėn. darbo planas
2022 m.
1 d. 15 val. 302 aud. ”Visas ligas ir blogą nuotaiką gydysime juoku”
Dalyvaus 5 gydytojai .
8 d.15 val. 302 aud. “Sveikos mitybos pagrindai” lekt.Kauno technologijos universiteto chemijos technologijos fakulteto, maisto produktų technologas Marius Užupis.
29 d. 15 val. 302 aud. “Popietė skirta Motinos dienai”
Koncertuos ansamblis “Kregždutė”
Kiekvieną antradienį 9 val. 207 aud. vyks rankdarbių užsiėmimai.