Kovo mėn. darbo planas
2022 m.
4 d. 16 val. 302 aud. “Proto negalią turinčių vaikų pažinimas”
lekt. Darius Moroza vyresnysis specialusis pedagogas.
11 d. 16 val. 302 aud. “Kovo 11-osios minėjimas”koncertuos ansamblis “Romansas” vadovė Danutė Bačinskienė
18 d. 16 val 302 aud. “Žaidimo ontologija” lekt. Dailininkas Valentinas Butanavičius
25 d. 16v al. 302 aud. ”Žemaičių kalba-ar tarmė? ”lekt. prof. Juozapas Pabrėža
Kauno muzikinio teatro spektaklis „Išsipildžiusios svajonės istorija“ įvyks Kovo 2 dieną, Alytaus miesto teatre 18 val.
Nuoširdžiai kviečiame atvykti.
Blogį visada nugali tikėjimas šviesa.
Nuoširdžiai Jūsų –
Vokalinis duetas Bella Vita