Mielieji TAU-tiečiai,

Kiekvienais metais drauge šventėme sausio 13-ąją, minėjome, kaip Laisvės gynėjų dieną. Visada prisiminėme 1991m įvykius ir pagerbėme žuvusiųjų atminimą.

Šios sukakties užmiršti negalime ir šiais metais, nors COVID-19 pandemija neleidžia susieiti drauge. Prisijunkime prie pilietinės akcijos      ”Atmintis gyva, nes liudija”, kurios metu sausio 13 d. 8 val. Ryto languose uždekime atminties žvakeles, kurios primins dramatiškus 1991m įvykius, kaip Lietuvos piliečiai iškovojo Laisvę…

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Laisvė – tai didžiausia kiekvieno žmogaus ir visos tautos vertybė.

Istorija ne kartą įrodė, kad laisvė veltui nedalijama, todėl branginkime ir išsaugokime Ją. Semkimės stiprybės ir vienybės iš tauriausių Lietuvos žemės vaikų, brangiausiai sumokėjusių už Tėvynės laisvę. Atraskime jėgų būti vieningi šiandien, ryt ir visados.

Tausokime laisvę ir nepriklausomybę –už tai kovojo mūsų žmonės. Stenkimės, kad laisvės kovotojų auka nebūtų veltui. Mylėkime, branginkime ir saugokime mūsų Tėvynę-Lietuvą. Tegul mūsų visų širdyse rusena laisvės ugnis, įkvepianti meilės, vilties ir gerumo.

Linkiu prasmingų ir gėrį kuriančių darbų, vertų iškovotos Laisvės

Janė Ingelevičienė