Balandžio mėn. darbo planas 2022 m. 1 d. 15 val. 302 aud. ”Visas ligas ir blogą nuotaiką gydysime juoku” Dalyvaus 5 gydytojai . 8 d.15 val. 302 aud. “Sveikos mitybos pagrindai” lekt.Kauno technologijos universiteto chemijos technologijos fakulteto, maisto produktų technologas

18 d. 16val 302 aud. “Žaidimo ontologija” lekt. dailininkas  Valentinas Butanavičius 21d. 10 val. nuo stiklinio namo išvykstame  į trijų dienų “sveikatingumo  dienos ”Druskininkuose, “Dainavos” sanatoriją 25d. 16val. 302 aud.”Žemaičių kalba-ar tarmė?” lekt. prof. Juozapas Pabrėža

Kovo mėn. darbo planas 2022 m. 4 d. 16 val. 302 aud. “Proto negalią turinčių vaikų pažinimas” lekt. Darius Moroza vyresnysis specialusis pedagogas. 11 d. 16 val. 302 aud. “Kovo 11-osios minėjimas”koncertuos ansamblis “Romansas” vadovė Danutė Bačinskienė 18 d. 16

Alytaus TAU renginiai Vasario mėn. Ryšium su dideliu susirgimų skaičiumi TAU renginiai uždarose patalpose kol kas nevyks. 16 d. 11 val. Šv. Mišios, skirtos paminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Angelų Sargų bažnyčioje (Savanorių g. 14).  Po mišių eisena